Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Wstęp

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas ważną kwestię. Poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane, kiedy odwiedzasz stronę internetową lub składasz zamówienie.

2. Organ przetwarzający dane

Organem odpowiedzialnym jest Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o., ul. Pilotów 19, Janikowo, 62-006, Kobylnica

3. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które można indywidualnie przypisać do Ciebie. Przykładami takich danych są m.in. nazwisko, adres, adres pocztowy, numer telefonu lub adres e-mail. Dane nieosobowe to takie informacje jak np. liczba użytkowników danej strony.

4. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są za pośrednictwem tej strony internetowej, jeżeli sam udostępnisz nam te dane, np. w ramach rejestracji (logowania), zapisując się do naszego newslettera, wysyłając wiadomości e-mail lub zamawiając produkty. Wykorzystujemy te dane do określonych celów lub celów wynikających z danego działania, na przykład do realizacji zamówienia. Dane wykorzystywane są wyłącznie do celów własnej promocji (włącznie z reklamą rekomendacyjną).

Dane są przekazywane osobom trzecim, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawnymi wyłącznie wtedy, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów reklamowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, to wówczas wyraziłeś następującą zgodę:

□ Tak, chcę, aby mój adres e-mail był przechowywany przez firmę Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o. i wykorzystywany do regularnego przesyłania mi pocztą elektroniczną informacji o produktach, innowacjach i usługach w zakresie środków smarnych. Zgodę mogę
w każdej chwili odwołać korzystając z linku do rezygnacji z subskrypcji zawartego w biuletynie lub za pośrednictwem poczty Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o..

Wykorzystujemy Twój adres e-mail również po to, aby zaoferować Ci własne podobne towary lub usługi. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu adresu e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji danych według stawek podstawowych. Aby zrezygnować z subskrypcji, najprostszym sposobem jest kliknięcie na link znajdujący się na końcu naszego
e-maila. Możesz jednak również zgłosić swój sprzeciw drogą pocztową; w tym celu należy skorzystać z adresu do kontaktu podanego w punkcie 9.

Ponadto zwracamy uwagę na to, że zasadniczo w każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych do celów reklamowych, rynkowych lub badania opinii publicznej; w tym celu należy skorzystać z adresu do kontaktu podanego w punkcie 9.

Przedstawiamy Ci spersonalizowane rekomendacje, których podstawę stanowi Twoja historia zakupów, tj. produkty i kategorie produktów, które już oglądałeś, wyszukiwałeś lub kupowałeś. Te "informacje" przechowywane są w formie pseudonimizacji zgodnie z §15 ust. 3 zdanie 1 Ustawy o telemediach (TMG). Nie można uzyskać wówczas żadnych informacji na Twój temat. Jeżeli nie życzysz sobie, aby historia zakupów była zapisywana i wyświetlana w tych celach,
w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw. Musisz jednak pamiętać, że w takim przypadku nie będziemy mogli zaoferować Ci spersonalizowanej rekomendacji w tej przeglądarce. W tym celu należy skorzystać z adresu do kontaktu podanego w punkcie 9.

5. Konto użytkownika

Korzystanie ze sklepu internetowego jest zastrzeżone dla ograniczonej grupy użytkowników i wymaga utworzenia przez nas konta użytkownika. Konto użytkownika jest chronione hasłem. Na koncie użytkownika możesz między innymi przeglądać swoje dane adresowe i kontakty, aktualne i stare zamówienia oraz zarządzać nimi, a także przeglądać otrzymane od nas wiadomości e-mail. Użytkownik zobowiązany jest traktować swoje dane logowania w sposób poufny,
a przede wszystkim nie udostępniać ich nieuprawnionym osobom trzecim. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych logowania, chyba że to my jesteśmy odpowiedzialni za niewłaściwe wykorzystanie. Po zakończeniu połączenia z nami należy zamknąć okno przeglądarki lub aplikacji mobilnych, zwłaszcza jeżeli korzystasz z komputera lub urządzeń mobilnych z innymi osobami.

6. Korzystanie z Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics – internetowego narzędzia do analizy firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookie”, plików tekstowych zapisywanych na komputerze i umożliwiających przeprowadzenie analizy sposobu korzystania z naszej strony przez użytkowników. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej zasadniczo przesyłane są na serwer Google w USA i tam są zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Google skróci najpierw Twój adres IP na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko
w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP przesyłany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu dokonania analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu u operatora strony internetowej.

Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz uniemożliwić instalację plików cookie w pamięci komputera dokonując odpowiedniej zmiany ustawień w przeglądarce internetowej; musi jednak pamiętać o tym, że blokowanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji tej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych należy kliknąć na ten link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=pl#disable, aby w przyszłości uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics w ramach tej strony internetowej (opt-out działa tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny). Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out na urządzeniu użytkownika. Jeżeli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, wówczas będziesz musiał ponownie kliknąć ten link.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.de/intl/pl/policies/. Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej funkcje Google Analytics zostały rozszerzone o kod "anonymizeIp" w celu zapewnienia anonimowego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP).

7.1 Co to są pliki „cookie”?

Pliki cookie to małe pliki, które są wysyłane z serwera internetowego do przeglądarki i przechowywane są na Twoich urządzeniach. Dyrektywa UE 2009/136/WE stanowi, że możemy przechowywać na Twoim komputerze pliki cookie, które są niezbędne do działania tej strony internetowej, ale musimy uzyskać Twoją zgodę na wszystkie inne pliki cookie, które wykraczają poza ten zakres. Akceptacja plików cookie nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie pomagają nam jednak odpowiednio zaprojektować nasze strony internetowe i nasze oferty oraz ułatwiają korzystanie z nich, na przykład poprzez umożliwienie działania funkcji koszyka podczas dokonywania zakupów lub poprzez zapisywanie niektórych wpisów, aby nie trzeba było ich powtarzać.

7.2 Pliki cookie używane przez nas

Używamy plików cookie w ramach procesu składania zamówień, aby umożliwić Ci wypełnienie koszyka i zarządzanie nim, a także aby uatrakcyjnić Twoją wizytę na naszej stronie i ciągle ją optymalizować pod kątem potrzeb naszych gości. Ponadto stosowanie plików cookie umożliwia korzystanie z niektórych funkcji na naszej stronie internetowej.

Używamy dwóch rodzajów plików cookie. Tak zwane "session cookies" przechowywane są tylko przez czas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej i są automatycznie usuwane z Twojego komputera po zamknięciu przeglądarki. Tak zwane "persistent cookies" przechowywane są dłużej przez Twoją przeglądarkę na Twoim komputerze. Przy kolejnej wizycie system automatycznie rozpozna, że użytkownik był już na naszej stronie oraz jakie wpisy i ustawienia preferuje. Te trwałe pliki cookie są również usuwane automatycznie po upływie określonego czasu (od jednej godziny do dwóch lat). Pliki te służą przede wszystkim do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej skuteczna i bezpieczna. Dzięki tym plikom istnieje na przykład taka możliwość, że wybrany przez Ciebie język zostanie ponownie wyświetlony przy następnej wizycie.

W używanych przez nas plikach cookie nie przechowuje się danych osobowych, dlatego nie można ich przypisać ani do Ciebie, ani innej konkretnej osoby. W przypadku aktywacji pliku cookie przypisuje się do niego numer identyfikacyjny (unikalny identyfikator). W żadnym momencie nie można przyporządkować Twoich danych osobowych do tego numeru identyfikacyjnego i nie będzie to realizowane. W żadnym momencie nie gromadzi się Twojego nazwiska, adresu IP lub podobnych danych, które umożliwiłyby przyporządkowanie pliku cookie do Ciebie. Na podstawie technologii plików cookie otrzymujemy jedynie pseudonimizowane informacje.

7.3 Zapobieganie stosowaniu plików cookie

Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookie, możesz zmienić zapisywanie plików cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. W większości przypadków opcja ustawień znajduje się w menu „Dodatki”, w pozycji „Ustawienia” lub „Opcje internetowe”. Możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już ustawione. Należy pamiętać, że w przypadku dezaktywacji plików cookie, nie będzie można w pełni korzystać z wszystkich funkcji na naszej stronie internetowej.

8. Udzielanie informacji, poprawianie i usuwanie danych

Oprócz wspomnianych już możliwości odwołania zgody lub sprzeciwu wobec wykorzystywania danych do celów reklamowych, w każdej chwili możesz skorygować, zablokować lub usunąć swoje dane. Należy pamiętać, że nie możemy usunąć danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia lub do egzekwowania istniejących praw i roszczeń lub które jesteśmy prawnie zobowiązani zachować. Ponadto zwracamy uwagę na to, że prawo do usunięcia danych może być ograniczone przez ustawowe obowiązki przechowywania danych, których musimy przestrzegać. W każdej chwili możesz również sprawdzić, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie zapisaliśmy.

9. Adres do kontaktu

Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.
Ul. Pilotów 19, Janikowo
62-006 Kobylnica
office@pl.klueber.com

Wyświetlone